top of page

Archief

Gepubliceerde artikels

De artikels uit Tijdingen zijn ontsloten via de database van Heemkunde Vlaanderen. Zoek hier

Archief

Het archief van de Roede van Harelbeke wordt bewaard in het stadsarchief van Harelbeke. Bezoek de website van het archief.

Publicaties

Lijst van de publicaties die werden uitgegeven door de Roede van Harelbeke:

Nr. 1: Pijp en Tabak (1977)
Nr. 2: Het vlas (1979)
Nr. 3: Herbergen in Harelbeke en deelgemeenten (1980)
Nr. 4: De oorlog 1914 - 18 in onze streek (1982)
Nr. 5: Bavikhove in kaart en prent van 1500 tot heden (1983)
Nr. 6: Harelbeke binnen en buiten (1986)
Nr. 7: 100 jaar onderwijs in Stasegem door de Zusters Augustinessen (1989)
Nr. 8: 150 jaar spoorweg in Harelbeke (1989)
Nr. 9: Onze molens (1990)
Nr. 10: Het klooster van de heilige Augustinus in Harelbeke (1991)
Nr. 11: Zorg voor armen en bejaarden in Harelbeke (1992)
Nr. 12: Harelbeke in de Romeinse tijd (1993)
Nr. 13: 100 jaar brouwerij Bavik - De Brabandere te Bavikhove (1994)
Nr. 14: Harelbeke in de Spaanse tijd (1585 - 1713) (1994)
Nr. 15: De familie Courtens in Harelbeke (1995)
Nr. 16: De Harelbeekse bouwvakkers (1996)
Nr. 17. Het onderwijs te Hulste, vroeger en nu (1997)
Nr. 18. Harelbeke in de Oostenrijkse tijd (1714 - 1794) (1998)
Nr. 19: Gemeentepolitiek in Harelbeke van 1830 tot 1940 (1999)
Nr. 20: Arsène Matton, een veelzijdig kunstenaar (2000)
Nr. 21: Harelbeke Muziekstad (2 delen) (2001)
Nr. 22: 100 jaar Sint-Augustinus (een eeuw parochiaal leven in Stasegem) (2002)
Buiten reeks:   Harelbeke, grafelijke stad (2003)
Nr. 23: Zes eeuwen kermis, ommegang, feesten en vieringen in Harelbeke, Bavikhove, Hulste en Stasegem (2004)
Nr. 24: Brouwerijen en herbergen in Harelbeke (2005)
Nr. 25: Brouwerijen en herbergen in Bavikhove en Hulste (2006)
Nr. 26: De forestiers van Harelbeke (2007)
Buiten reeks (hardcover): Harelbeke, Bavikhove en Hulste in den anderen oorloge (2008)
Nr. 27: 200 jaar onderwijs in Bavikhove (2009)
Nr. 28: Wat gebeurde hier? (2010)
Nr. 29: Kroniek 35 jaar heemkundige kring De Roede van Harelbeke (2011)
Nr. 30: Harelbeke, Bavikhove en Hulste in de Franse periode (1792 - 1815) (2012)

Buiten reeks: Stap voor stap. Een archeologische wandeling door het verleden van Harelbeke (2013)
Nr. 31: 175 jaar spoorweg in Harelbeke (2014)

Nr. 32: Meester Brancardier. Het oorlogsdagboek van Albert De Bus.

Verder werd in 1997, los van bovenvermelde reeks, een vierdelig werk uitgegeven met de volledige parochieregisters (doopsels, huwelijken en overlijdens) van de Sint-Salvatorparochie van 1597 tot en met 1803.

Het Fonds van de Roede van Harelbeke is ondergebracht in het stadsarchief van Harelbeke (Gentsestraat 13). Dit fonds wordt elk jaar aangevuld met nieuwe publicaties en bevat aldus voor de onderzoeker van de geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen heel wat interessant studiemateriaal.

bottom of page