Zoeken

Nieuwe Tijdingen

Onlangs kregen de leden van De Roede een nieuwe uitave van het tijdschrift Tijdingen van de Roede van Harelbeke in de bus. Daarin staat nieuw historisch onderzoek over Harelbeke en deelgemeenten: - Mijnheer de burgemeester (Deel 1: Hulste) - Bruce Almey - Oorlogsleed in Harelbeke. Het archief van de Rechtbank voor Oorlogsschade - Hendrik Callewier - Een zoektocht vanuit Australië naar Joséphine Segers - Bernard Bruggeman - Schouwbrieven in De Boterpotstraat bleven 100 jaar verborgen - Fhilip Vannieuwenhuyze - Erfgoednieuws - Frieke Decreus

De Roede van Harelbeke

Tuinstraat 15

8530 Harelbeke

dirk.viaene@gmail.com

  • Facebook Social Icon